Zastavení na Bílku u Chotěboře, cestou k řece Dubravě.

... a jak jsem psal v předchozím příspěvku. ... Uvidíte - jaké se děly na řece Doubravce věci 26. června 2013. Ve zprávách dne 25. června bylo o velké vodě, mj. i na řece Doubravce. Když jsme s kolegou Jirkou fotografovali 26. června, byla voda již po noční kulminaci, šla mírně, ale opravdu velice mírně dolů. 

Již  předtím nežli jsme dojeli k Dolnímu Mlýnu (a opravdu se píše Mlýn s velkým "M", ač jsem o tom zprvu pochyboval, a raději jsem našel, jakže se to píše v mapách), viděli jsme rozbouřenou řeku Doubravu před Bílkem, tam se voda vylila na přilehlé louky z obou stran břehů, jak konečně vidíte na přiložených snímcích. A to jsme samozřejmě netušili, jaký rozbouřený a běsnící živel uvidíme u Dolního Mlýna, nedaleko ode vsi Horní Sokolovec. Už když jsme přijeli k výchozímu bodu vedle mostku přes řeku Doubravu, slyšeli jsme hukot řeky, který pak byl umocněn v korytě a mezi kameny.  

Vloženo: 2.7.2013