S Jožkou Hasíkem krajinou kolem Mistřína.

S Jožkou Hasíkem jsem se setkal poprvé u počítače. Nebo, abych byl přesný, poznali jsme se na stránkách Picasa web album. V té době mě zajímala především fotografie přírody, detailu a makrofotografie. Již v samotných začátcích našeho kontaktu se mi líbily jeho reportáže. Oslovil jsem jej kvůli betlémům.Jim věnoval ny svých stránkách celé jedno album. Reportáž je Jožkova mistrovská disciplína. O tom jsem se přesvědčil při následných setkáních s ním. Pro fotografování přírody má úžasné prostředí v krajině kolem Mistřína, kde v současné době působí. V loňském roce jsem jej o dvou víkendech provázel jeho oblíbenou krajinou. Můj dojem z tohoto fotografování krajiny kolem Mistřína a Kyjova byl tak silný, že jsem si později, ještě v září udělal výlet do vinohradů kolem Kloubouk a do okolí Slavkova. Několik fotografií z jeho tvorby přikládám. Spolu jsme pracovali na pár společných projektech. Ty budou vystaveny v září v Brně, aby se později přestěhovali do dalších míst Jižní Moravy a Vysočiny. Společná výstava bude obsahovat fotografie ze současného projektu, na kterém společně pracujeme. 

Vloženo: 11.4.2014